Hľadáte riešenie ako zlepšiť predaj a zvýšiť tržby?

Vizualizujte vaše produkty do priestoru u zákazníka doma.

A keď je nadšený z toho ako super to bude vyzerať, odkážte ho do nákupného košíka.

WebAR - vizualizácia 3D produktu
WebAR - vizualizácia 3D modelu

Čo je rozšírená realita (augumented reality)?

Rozšírená realita znamená prekrytie vizuálnych, zvukových alebo iných senzorických informácií z reálneho sveta s cieľom zlepšiť reálnu skúsenosť.

Rozšírená realite je vylepšené vnímanie reálneho sveta, ktoré je dosiahnuté prostredníctvom technologického zobrazenia digitálnych vizuálnych prvkov, zvukov alebo iných senzorických stimulov.

Alternatívy riešenia

Webové rozhranie

Zákazník si vyberie si príslušný model na webe.
Cez konfigurátor, si vie vybrať požadovanú farbu, rozmer,...

Produkt sa zobrazí u zákazníka v požadovanom priestore po:
- nasnímaní QR kód (v prípade konfigurácie produktu na počítači),
- alebo klikne na tlačidlo (v prípade konfigurácie produktu na mobilnom zariadení s kamerou).

Výhody:

  • Zákazník si nemusí sťahovať žiadnu aplikáciu
  • Jednoduchšie ovládanie pre menej „technicky“ zdatných klientov

 

Nevýhody:

  • Cenovo náročnejšie riešenie
  • Potrebná zásadná spolupráca s programátorom e-shopu
  • Obmedzenia pre zobrazenie AR jednotlivými prehliadačmi

Mobilná aplikácia

Zákazník si stiahne mobilnú aplikáciu na kompatibilné zariadenie.
V katalógu v aplikácii si vyberie produkt.
Produkt si vie nakonfigurovať podľa vlastných požiadaviek (farba, rozmer,...).
Vybraný produkt sa zobrazuje priamo v požadovanom priestore cez obrazovku mobilného telefónu.
Počas zobrazenia sa môže produkt meniť, alebo meniť konfiguráciu.
Prepojenie priamo s nákupným košíkom na e-shope.

Výhody:

  • Zmena produktu, výmena farby priamo v priestore
  • Aplikácia predstavuje nový predajný kanál pre produkty 
  • Aplikácia beží nezávisle od prehliadačov a ich obmedzení – väčšia flexibilita
  • Všetko programovanie beží na strane developera aplikácie. Zo strany programátorov e-shopu  je potrebné minimum spolupráce


Nevýhody:

  • Zákazník si musí stiahnuť aplikáciu do mobilu

Referencie

O nás

"Vytvárať niečo nové, niečo čo využíva najnovšie technológie, niečo čo prináša budúcnosť do súčasnosti."

To nás motivuje zapájať technológiu rozšírenej reality do sveta spotrebiteľského biznisu. Tvoríme vizualizácie produktov dostupných v e-shopoch a v obchodoch, a prinášame ich do domácností spotrebiteľov. Cez vyobrazenie produktu priamo v domácnosti spotrebiteľa, zjednodušíme nákupné rozhodnutie.

Zákazník si už nemusí domov nosiť kúsky vzoriek podlahy, malé štvorčeky farebných RAL odtieňov, na základe ktorých si aj tak nevie predstaviť reálny výsledok u seba doma.

S využitím rozšírenej reality si premietne reálny produkt do svojej domácnosti. Možnosti sú takmer neobmedzené. 

Hodnoty:
Budúcnosť & inovácie
Komplexnosť ponuky
Realizácia je na našich pleciach – viac času pre klienta

Ako získať aplikáciu vizualizátora pre váš biznis?

Je to úplne jednoduché. Všetko pre vás zariadíme.

Dohodneme detaily

Stanovíme rozsah prác

Podpíšeme zmluvu

Zabezpečíme vývoj a implementáciu dát z vášho e-shopu

Kontaktujte nás